Wat is bankieren?

Om het concept bankieren te begrijpen moet men begrijpen wat het is en hoe het werkt. Een bank is een instelling die een gewaarborgde lening afsluit door geld van het publiek op een derdenrekening te storten en winst maakt door in ruil daarvoor geld uit te lenen. Het geld van de bank kan de vorm hebben van betaalrekeningen, spaarrekeningen, geldmarktfondsen en depositocertificaten. Het banksysteem leent zijn geld uit door kortlopende schuldverplichtingen te verkopen en inkomenseffecten te creëren. Om winst te maken moet het banksysteem zijn activa verkopen, zoals vastrentende obligaties, staatsobligaties en bedrijfsobligaties.

banking

De centrale bank is een overheidsinstantie die de werking van het banksysteem controleert. De centrale bank is ofwel een overheidsmunt, een centrale bank of een particuliere bank die optreedt als een vertrouwde kredietverlener. De rentetarieven worden gewoonlijk door de centrale bank vastgesteld. De minimumrente wordt door de overheid vastgesteld om de werking van de economie te bepalen.

De schaduwbanken zijn financiële instellingen zoals banken, onderlinge en coöperatieve banken, kredietverenigingen en andere coöperaties die in de loop der jaren zijn gegroeid door financiële diensten te verlenen aan consumenten en bedrijven. De schaduwbanken handelen niet in contanten maar werken door middel van lenen en uitlenen. schaduwbanken staan meestal niet onder toezicht van een regelgevende instantie en hun activiteiten zijn grotendeels ongereguleerd. Ze lenen geld uit aan bedrijven en particulieren en verdienen geld door rente te verdienen op spaarrekeningen en depositocertificaten.