Rente vergelijken

interest

Interest wordt in rekening gebracht voor elk gebruik van geld dat je maakt. Het is het hoofdbedrag dat u moet betalen om uw hoofdsom plus rente over een bepaalde periode terug te krijgen. U kunt uw rente op een lening eenvoudig berekenen door het totale bedrag te delen door het aantal jaren en maanden waarvoor u aflossingen doet. De meest voorkomende rentevoeten zijn de jaarlijkse, maandelijkse, tweemaandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse vaste rentevoeten. In dit artikel wordt ingegaan op de soorten rente en hoe deze van invloed zijn op het saldo van een lening.

Wanneer het op rente aankomt, is uw kredietverstrekker waarschijnlijk niet zo flexibel als de voorwaarden van uw andere kredietverstrekkers. Uw rentetarief zal afhangen van uw kredietstatus en huidige financiƫle positie. Als u een goede klant bent, zou het niet moeilijk moeten zijn om een concurrerende rentevoet te krijgen. Kredietverstrekkers berekenen de rente aan de hand van uw betalingsstatus, leencapaciteit en beschikbare leningen om het risico te bepalen dat het verstrekken van krediet voor u inhoudt. Verschillende soorten kredietinstellingen bieden verschillende rentetarieven en de marktomstandigheden in het algemeen zijn van invloed op deze tarieven.

De maandelijkse hypotheekrente zal bijvoorbeeld waarschijnlijk aanzienlijk lager zijn dan die voor een lening met een looptijd van een jaar, omdat de kans op vervroegde aflossing groter is. Evenzo is een lening met een vaste rente van vijftien jaar duurder dan een lening met een looptijd van twaalf maanden, vanwege de langere looptijd. Er zijn ook leenproducten die alleen rentebetalingen aanbieden die, hoewel ze per maand minder kosten, betekenen dat u slechts gedurende een deel van het jaar rente hebt betaald. Hoewel u de rentevoeten van alle leningen moet vergelijken, hebt u de flexibiliteit om een product te kiezen dat u het beste rendement biedt terwijl u de minst mogelijke rente op uw lening neemt. Dus als je een grote som geld nodig hebt en een slechte kredietwaardigheid hebt, kan een persoonlijke lening het antwoord zijn.