Hypotheektarieven zakelijk

bedrijfshypotheek

Een bedrijfshypotheek wordt meestal afgesloten door een particulier of bedrijfseigenaar om een bedrijfspand te kopen of te renoveren. Maar de twee soorten leningen verschillen sterk in die zin dat bedrijfshypotheken gewoonlijk een kortere aflossingstermijn hebben. Deze termijn ligt meestal tussen één en vijf jaar. Hoewel er enkele uitzonderingen zijn, zullen de meeste bedrijfshypotheken een aflossingstermijn van ongeveer dertig jaar hebben. Bedrijfshypotheken worden als ideaal beschouwd voor bedrijven die over het algemeen langere werkcycli hebben en een hoger rendement bieden dan individuele hypotheken.

Een bedrijfshypotheek is een gewaarborgde lening waarbij de kredietnemer zijn eigendom als zekerheid stelt voor het geleende bedrag. Het onroerend goed is het enige activum van het bedrijf en eventuele schulden worden daarom gedekt door het geleende bedrag. Om een bedrijfshypotheek veilig te stellen, zal de kredietgever vaak een grote initiële investering vragen die kan worden terugverdiend door regelmatige rentebetalingen op de lening voor commercieel vastgoed.

Zakelijke leningen kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Ze worden vaak gebruikt voor de aankoop of bouw van nieuw commercieel onroerend goed, maar ook voor renovatie en uitbreiding van bestaand commercieel onroerend goed om het meeste uit de beschikbare winkelruimte te halen. Sommige commerciële eigendommen zullen in een relatief korte periode aanzienlijk in waarde stijgen, waardoor een bedrijfshypotheek een aantrekkelijke financiële oplossing wordt. Deze leningen geven bedrijven ook toegang tot extra fondsen als ze die nodig hebben voor kortetermijnprojecten of voor een bepaald aantal jaren. Een andere manier waarop een bedrijfshypotheek wordt gebruikt, is door ervoor te zorgen dat een bedrijf toegang heeft tot financiering wanneer het die het meest nodig heeft, d.w.z. tijdens perioden van hoge bedrijfskosten.