Hypotheekbank

Een hypotheekbank, soms hypotheekbank genoemd, is een bank in particulier bezit die hoofdzakelijk gespecialiseerd is in het verstrekken van hypothecaire leningen. Zij kan zich bezighouden met het beheer van hypothecaire leningen of met het verstrekken van hypothecaire leningen, hoewel dit laatste slechts een relatief klein deel van haar activiteiten uitmaakt. Een hypotheekbank kan ook alleen leningen verstrekken aan hypotheekmakelaars en hypothecaire kredietnemers, hoewel dit niet haar voornaamste zakelijke activiteit is. In Canada verwijst een hypotheekbank doorgaans naar een hypotheekmakelaar.

hypotheekbank

De leningenportefeuille van een hypotheekbank bestaat uit een verscheidenheid aan bronnen, zoals commerciële vastgoedleningen, bedrijfsobligaties, commerciële kredietlijnen, en niet-verzekerde banken. Deze bronnen worden door hypotheekbankinstellingen gebruikt om hypothecaire financiering aan hun klanten te verstrekken. Deze instellingen origineren de meeste leningen die in de hypotheeksector worden verstrekt, hoewel ze ook sommige leningen aan andere financiële instellingen verkopen.

Hypotheekbanken verstrekken de hypothecaire leningen en origineren de leningen, maar ze zijn niet direct verantwoordelijk voor de onderliggende lening, wat betekent dat ze een secundaire rol innemen. Wanneer een hypotheekbank bijvoorbeeld een hypothecaire lening verstrekt, betaalt zij de kredietverstrekker een afsluitprovisie. De hypotheekbank neemt vervolgens een risico op de onderliggende activa en betaalt de afsluitprovisie aan de kredietverstrekker terug zodra de lening is afgesloten. Bij het beheer van hypotheekleningen verdient de hypotheekbank geld wanneer zij geld uitleent aan beleggers en van deze beleggers een servicevergoeding ontvangt wanneer zij de hypotheeklening terugbetalen.