Een kort overzicht van de Nederlandse politiek

Velen hebben zich waarschijnlijk afgevraagd hoeveel landen er eigenlijk in Nederland liggen. Nou, er is eigenlijk maar één land in Nederland: Nederland. Het bestaat uit twaalf provincies die volledig los staan van elkaar en van de andere landen in Europa. De provincies van Nederland zijn: Bricker, Bredeker, Eempring, Haapalmie, Keerde, Lange, Maastricht, Nederlanden, Pijl, Rogaland, Noordland, Skoville en Zeehelden. Deze provincies zijn zeer verschillend van elkaar, maar ze vormen allemaal de natie Nederland. Sterker nog, als je niet beter zou weten, zou je denken dat deze provincies allemaal deel uitmaken van één land.

nederland

Als het op bevolking aankomt, heeft Nederland een van de hoogste bevolkingsaantallen van Europa, naast Denemarken. Nederland telt gemiddeld zon tweeënzestig miljoen inwoners, waarmee het het drieëntwintigste grootste land van heel Europa is. Wat de etnische samenstelling betreft, is de overgrote meerderheid van de inwoners in Nederland van Nederlandse afkomst, hoewel er ook enkele minderheden zijn. De niet-Nederlandstaligen in Nederland vormen ongeveer vijf procent van de totale bevolking, terwijl de katholieken nog eens vijftien procent vormen. Er zijn ook veel anderstaligen in Nederland, die meer dan vijfendertig procent van de bevolking uitmaken.

Als we het hebben over politieke gezindheid op internationaal niveau, is Nederland een zeer machtig land, dat alleen Oostenrijk achter zich laat wat betreft politieke invloed. Veel landen beschouwen Nederland als een toonaangevend lid van de Europese Unie (EU), en bijna al deze landen zijn afhankelijk van de goederen en diensten die Nederland hun land binnenbrengt. Niet alleen dat, veel van deze landen hebben zelfs op een bepaald moment overwogen om lid te worden van de EU. Om deze reden is Nederland altijd een zeer belangrijke partner geweest in internationale aangelegenheden, en de meeste van zijn relaties zijn nauw verbonden met de EU en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Kortom, Nederland is een belangrijke speler op het internationale toneel, en zijn geografische ligging geeft het toegang tot zee, land en lucht, waardoor het een van de meest welvarende naties van Europa kan worden.